top of page

Tietosuojakäytännöt

Tietosuojaseloste on tietosuojalain edellyttämä informointiasiakirja.

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekistereihin.

Tietojen tarkastusoikeudesta, tarkastusoikeuden toteuttamisesta ja tietojen korjaamisesta on säädetty EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (2016/679).

Pienkoti Lehtoranta Oy noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Pienkoti Lehtoranta Oy:n tietosuojaselosteet

Pienkoti Lehtoranta Oy:n keskeisimmät asiakas- ja kumppanuustietoja sisältävät henkilörekisterit tietosuojaselosteineen ovat henkilörekisteriperusteisesti eriteltynä alla. Muut henkilörekistereitä koskevat tietosuojaselosteet toimitamme pyydettäessä erikseen.

GDPR vaatimusten mukainen, D-Fence Oy 2023 logo
bottom of page