top of page

Tulevaisuuden suunnitelmia

Mari ja Kaisa 3..jpg

Tulossa vuoden 2024 aikana

Haluamme vahvistaa Lehtorannassa entisestään vanhemmuustyöskentelyn osaamista. Olemmekin päässeet mukaan ensimmäisenä Suomessa Family Mirror Finland työmallin sertifioituun vuoden mittaiseen 20 op koulutukseen. Pienkoti Lehtorannasta kolme perhetyön ammattilaista lähtee kouluttautumaan tähän perheterapeuttiseen työmalliin. Tulevaisuudessa työmalli tuleekin olemaan osa Lehtorannan rakenteita. Odotamme innolla tulevaa!

Image by Alex Inkiläinen

Family Mirror Finland työmalli

Vanhemmuustaitojen harjoittelu

Pohjautuu perheterapeuttiseen työotteeseen: systeemisyys, tunne ja kiintymyssuhdetaidot, arjen hallinta.

Konkreettiset harjoitukset ja toiminnan mallintaminen vanhempien kanssa.

Systemaattinen tuki kotikäynteinä ja harjoittelutehtävinä sekä seuranta.

Tiimipohjainen työskentely ja siihen liittyvä perheterapeuttien antama työnohjaus laadun varmentamisena.

Kouluttautuminen

Pienkoti Lehtorannan koko henkilöstö koulutetaan kevään 2024 aikana kiintymyssuhdetyöhön. Koulutus on räätälöity yksilöllisesti Lehtorantaan vahvistamaan henkilökunnan osaamista. Koulutuksen keskeiset viitekehykset perustuvat DDP-mallin mukaiseen työskentelyotteeseen, traumainformoituun ajatteluun ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen. Kouluttajana toimii pitkänlinjan ammattilainen Tero Jääskeläinen.

Ryhmäkuva 2.jpg

Lue lisää erityisosaamisestamme

bottom of page