top of page

Erityisosaamisen alueet

Lehtorannan pienkodissa työskennellään voimavara- ja ratkaisukeskeisesti.

Koko henkilöstö koulutetaan ratkaisukeskeisiin työmenetelmiin, jotka ovat meillä arjessa vahvasti läsnä. Työkalupakissamme on käytössä muutama ratkaisukeskeinen menetelmä, jota käytämme aktiivisesti lasten kanssa. Lehtorannassa pyrimme ratkaisuiden, päämäärien ja tavoitteiden löytämiseen, ilman ongelmakeskeistä ajattelutapaa. Tulevaisuuteen suuntautuminen, voimavarojen etsiminen ja toiveikkuus kuuluvat tärkeänä osana arkemme ajattelumalliin.

 

Sen sijaan, että lapsen tulisi päästä huonoista malleista eroon, opetamme hänelle uusia taitoja, jotka auttavat lasta tulevaisuudessa eteenpäin. Haasteista puhumista ei vältellä, mutta yhteistyö ja tuloksellisuusteen pääseminen on lapsen ja vanhempien kanssa huomattavasti helpompaa, kun pohdimme mitä taitoja lapsen tulee vielä oppia lisää. Tällöin myös syyllistämisen tunne vähenee ja vanhempien on helpompi sitoutua ja motivoitua yhteistyöhön.

Auringonkukka .jpg
Ryhmäkuva 2.jpg
Huojuva torni_edited.jpg
Retki makkaranpaisto.jpg

Keskeisenä arvona on perheen vahva osallisuus lapsen kanssa tehtävässä työskentelyssä.

Lehtorannan keskeisenä arvona on perheen vahva osallisuus lapsen kanssa tehtävässä työskentelyssä. Tavoitteena on lapsen ja vanhempien välisen suhteen säilyminen ja vaaliminen. Sijoituksen alkuvaiheen työskentelyssä lähdetään tutustumaan lapsen perheeseen, elämänhistoriaan, toimintamalleihin ja arvoihin. Alkuvaiheen työskentelyn aikana kartoitetaan perheen tuen tarpeet, joiden pohjalta suunnitellaan yksilöllinen vanhemmuuden tukemisen malli. Työskentelyssä vahvistetaan toimivia arjenrutiineja, kasvatuskäytänteitä sekä perheen omia voimavaroja ratkaisukeskeisesti. Työskentelyn aikana perheelle annetaan myös työkaluja erilaisiin kasvatustilanteisiin, sillä yksin lapsen kuntoutuminen ei riitä kotiinpaluuseen, vaan myös koko perheeltä vaaditaan muutostyötä. Lehtorannassa on vahvaa ammattitaitoa perheen kanssa tehtävään työhön, ja omaohjaajan lisäksi työtä tekevät kokeneet perhetyön ammattilaiset. Perheen kanssa tehtävä työ on tavoitteellista, dokumentoitua ja mukana koko sijoituksen ajan.

Näemme, että perheellä on suuri merkitys lapsen kasvun ja kehityksen tukijana sijoituksen aikana.

Lapsi tarvitsee vanhemmalta luvan asettua ja kiinnittyä Lehtorantaan, jotta sijoitus voi onnistua. 

Vanhempi on lapselle ainutkertainen ja tärkeä ja Lehtorannan työskentelyssä meille on tärkeää, että vanhempi voisi kokea, että lapsesta pidetään Lehtorannassa hyvää huolta. 

 

Lehtorannassa jokaiselle lapselle nimetään kaksi omaa aikuista. Tutustuminen lapseen lähtee liikkeelle jo ennen sijoitusta. Ennen sijoitusta pyritään selvittämään lapsen mielenkiinnon kohteita ja asioita, jotka ovat lapselle tärkeitä, jotta hän voi kokea olonsa turvalliseksi. Perheen vierailu Lehtorannassa on tärkeässä asemassa, ja tapaamiseen pyritään saamaan paikalle lapsen tulevat omat aikuiset. Näin luottamuksen rakentuminen ja kiintymyssuhteen muodostuminen voivat lähteä liikkeelle jo ensi tapaamisesta. Lehtorannassa työntekijöille on tärkeää, että lapsi voi kokea, että hänestä välitetään aidosti ja hän pääsee aikuista lähelle saaden myös perushoivaa. Lehtorannan työntekijöiden tärkeä tehtävä on toimia tukevana ja vankkumattomana peruskalliona, jota vasten lapsi saa turvallisesti ilmaista tunteitaan ja testata rajojaan. Lisäksi turvallinen ja ennakoitavissa oleva arki ja arjen struktuuri luovat lapselle turvaa.

Kiintymussuhde kuva.jpg
Roope 2..jpeg

Eläinavusteisuus

Eläinavusteinen toiminta on yksi Lehtorannan tärkeistä työmenetelmistä. Yrityksen perustamisesta lähtien tärkeänä arvona on ollut eläinten hyödyntäminen lasten kanssa työskentelyssä ja Siperian kissamme Viiru onkin yrityksen ensimmäinen ostos. Seuraavana vuonna ostimme hevosemme Tahvon ja vuonna 2021 syntyi pupumme Formula. 

Eläinavusteista työskentelyä voidaan tehdä monella eri tasolla. Jokainen lapsi osallistuu eläinavusteiseen työskentelyyn omalla tasollaan, huomioiden myös lapsen oma kiinnostus ja motivoituminen eläinavusteiseen työskentelyyn. Lehtorannassa eläinavusteinen työ on tavoitteellista asiakaslähtöistä toimintaa, joka dokumentoidaan erikseen. Jokaiselle lapselle on asetettu omat yksilölliset tavoitteet työskentelyyn. Lehtorannassa on kaksi koulutettua työntekijää, jotka pääsääntöisesti tekevät eläinavusteista työtä. Heillä on molemmilla pitkä historia eri eläinten kanssa toimimisesta, ja he ovat kouluttautuneet lisää työskennelläkseen vielä enemmän lasten kanssa eläinavusteisuuden näkökulmasta. 

Lehtorannassa vierailee Viiru-kissa, jota jokainen lapsi voi hoivata ja silitellä sekä osoittaa hänelle lämpöä ja läheisyyttä. Lapset tykkäävät myös ruokkia Viirua ja seurailla Viirun puuhia. Lehtorannassa vierailee myös koiria, joiden on katsottu soveltuvan tämäntyyppiseen työskentelyyn. Koira/koirat eivät vieraile meillä Lehtorannassa kuitenkaan joka päivä, sillä on tärkeää ottaa huomioon niin lasten kuin eläinten liiallinen kuormittuminen. Koiran avulla voidaan hienosti motivoida lapsia erilaisiin toiminnallisiin tehtäviin, kuten lenkkeilyyn, retkeilyyn, pallon heittoon jne. 

Parhaimmillaan eläin voi toimia sosiaalisena tukena erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monesti lapsen vaikeita hetkiä on auttanut, kun tilanteeseen on tuotu kissa tai koira. Eläimen läsnäolo on helpottanut ahdistunutta oloa ja auttanut hallitsemaan impulssikontrollin menettämistä. Eläimet lisäävät myös yleistä hyvinvointia ja vähentävät tutkitustikin psyykkistä stressiä. Eläin auttaa myös toiseen ihmiseen kiinnittymisessä silloin, kun nuorella on haasteita tunne-elämään tai autismin kirjoon liittyvistä häiriöistä. Eläimen avulla voi tapahtua myös kommunikaation opettelua ja sanatonta viestintää, johon eläin on loistava apuväline. Tutustu alta karvaisiin ystäviimme!

Viiru istuu.jpg
Viiru nukkuu.jpg

Viiru-kissa

Viiru on vuonna 2019 syntynyt Siperiankissa tyttö. Tai oikeastaan tarkemmin Viiru on Neva Masquerade, joka on Siperiankissan sisarrotu. Tästä rodusta on sanottu, että se on allergiavapaa ja se olikin yksi syy juuri tämän rodun valintaan. Tiedostamme, ettei tämäkään rotu ole täysin allergiavapaa, mutta moni kylässä käynyt kissalle allerginen ei ole oireillut Viirusta. 

Siperiankissa, niin kuin Viirukin on sydämellinen, läheisyyttä rakastava ja rohkea. Siperiankissalla on tapana reagoida omistajan mielenliikkeisiin ja ne tulee nopeasti lohduttamaan puskemalla ja kehräämällä. Siperiankissa on myös koiramainen ja tämä näkyy selkeästi Viirussa. Hän on leimaantunut eniten yhteen henkilöön, mutta tykkää myös kaikista, jotka hänelle huomiota osoittavat. Viiru onkin valinnut muutaman lapsen huoneen, jonne pyrkii aina nukkumaan, koska tietää saavansa siellä paljon silittelyä ja huomiota. Viirusta on ollut paljon apua monissa tilanteissa, joissa lapsella on ollut hankala olla. Joskus lapsen on ensin helpompi ottaa lohtua vastaan Viirulta ja sen jälkeen päästää myös aikuinen lähelleen. On ihanaa kuunnella kuinka lapset puhuvat Viirulle hellästi ja osoiittavat lämpimiä tunteita. Viiru onkin mainio tassuterapeutti! Viirun hassu erikoisuus on, että hän istuu niin kuin ihmiset 😊

Tahvo-hevonen

Savukvartsi eli Tahvo on vuonna 2015 syntynyt valkoinen Suomenhevonen. Etsimme Lehtorantaan noin vuoden ajan sopivaa hevosta ja vihdoin kesällä 2020 tiemme kohtasivat Tahvon kanssa. Tahvo on mukava monitoimihevonen, jolla voi ratsastaa, ajaa, mennä hiihtoratsastusta sekä opetella monia muita taitoja. Tahvo onkin hieman itsepäinen ja omaa vahvan oman tahdon, joten hänen kanssaan lapset ovat päässet käymään läpi kaikkia tunneskaaloja.

 

Vaikeiden hetkien kautta olemme päässeet harjoittelemaan hyvin mm. tunnetaitoja, impulssikontrollin hallintaa, keskittymiskykyä sekä ohjeiden kuuntelua ja noudattamista. Välillä opettelemme Tahvon avulla ratsastuksentaitoja, välillä käymme ajamassa ja pääsemme siellä hyvin keskusteluihin, välillä talutamme hevosta pitkin maastoja ja joskus teemme rentoutumisharjoituksia lapsen maatessa Tahvon selässä mahalleen.

 

Tallilla on myös monia muita töitä, joiden avulla tai lomassa pääsemme hyviin keskusteluihin eri aiheista. Tahvo on valloittanut monen lapsen sydämen, ja siitä onkin tullut tärkeä hyvin monelle lapselle. Joskus Tahvon koko saattaa olla hieman pelottava tottumattomalle ja silloin aloitamme harjoittelun joko 85 cm korkean shetlanninponi Pätkiksen tai 148 cm risteytysponi Mäxin kanssa. Tahvo kuuluu vahvasti myös Lehtorannan joulun perinteisiin ja silloin lähdemme aina koko porukan kanssa tallille hiihtoratsastamaan, mikäli vaan lunta on maassa.

Tahvo 1..jpg
Tahvo ajaen.jpg
Pupu ulkona.jpg

Formula-pupu

Kuvassa näkyvä poikapupu on nimeltään Formula ja se on syntynyt tallillamme vuonna 2021. Formula on Lehtorannan oma pupu. Formulassa on paljon Belgianjättikania ja se painaakin nyt aikuisena hurjat 8 kg! Lapset tykkäävät käydä ruokkimassa kaneja tallilla ja seuraamassa niiden puuhia.

Toma-koira

Tallilla törmää varmasti myös tallin omaan Labradorinnoutaja Tomaan, joka tulee ensimmäisenä lelu suussaan vastaanottamaan tallille tulijat ja vaatii oman huomionsa. Toma pitää myös huolen siitä, että hänelle heitetään lelua muun toiminnan ohessa.

Toma 2 wee.jpg
Pinna.jpg

Pinna-koira

Pinna on nuori innokas Labradorinnoutaja, joka kulkee Lehtorannassa Asta-ohjaajan mukana. Pinna on suorittanut kasvatus- ja kuntoutuskoirien soveltuvuuskokeen hyväksytysti. Pinna on aina valmiina lähtemään mukaan lenkille, mutta tykkää maata myös rapsuteltavana. Pinna onkin varmasti yksi Lehtorannan suosituimmasta ”työntekijästä”.

Dacapo-koira

Dacapo kulkeekin usein töissä yötyöntekijän mukana ja on ohjaajan kanssa valvomassa, että lapset nukkuvat hyvin. Dacapolle on kiva antaa hyvänyön halaukset ja aamulla hän tulee herättelemään lapsia ja vaatimaan rapsutuksia itselleen. Rodultaan tämä ihanuus on Siperianhusky.

Dacapo.jpg

Lue Lehtorannan tulevaisuuden suunnitelmista

bottom of page