top of page
P8051290-scaled.jpg

Meidän tiimi

Lehtorannassa työskentelee 11 sosiaali- ja terveysalan sekä muun soveltuvan koulutuksen omaavaa työntekijää. Henkilökunnan riittävällä määrällä (suhdeluku 1.3/lapsi), korkealla koulutuksella ja kokemuksella halutaan vastata lasten moninaisiin tarpeisiin ja haasteisiin laadukkaasti. Tärkeänä arvona on pitää henkilökunnan jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolta, jota tukee myös työnohjaus ja koulutukset.

Lehtorannan moniammatillisella henkilökunnalla on vahvaa ammattitaitoa ja lisäkoulutusta esimerkiksi perhetyöhön, seksuaalisuuteen, päihde- ja mielenterveystyöhön ja eläinavusteiseen työskentelyyn. Lisäksi löytyy pedagogista osaamista sekä erityisosaamista psykiatriseen työhön ja nepsyyn.

Koko henkilökunta on koulutettu työskentelemään voimavara- ja ratkaisukeskeisesti ja jokainen työntekijä on opiskellut Nepsy-opintoja. Lehtorannassa pyrimme ratkaisuiden, päämäärien ja tavoitteiden löytämiseen, ilman ongelmakeskeistä ajattelutapaa. Tulevaisuuteen suuntautuminen, voimavarojen etsiminen ja toiveikkuus kuuluvat tärkeänä osana arkemme ajattelumalliin. Koko henkilökunnalla on myös hygieniapassi, ensiapu 1-koulutus, lisäkoulutusta mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä Avekki-koulutus. 

Tutustu lisää

Pauliina Paananen

Pauliina Paananen

Ohjaaja (yökkö)

Jouni Rissanen

Jouni Rissanen

Outi Pirttimäki

Outi Pirttimäki

Ohjaaja

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Pasi Hänninen

Pasi Hänninen

Ohjaaja

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Mikko Kinnunen

Mikko Kinnunen

Ohjaaja

Aki Lahtinen

Aki Lahtinen

Ohjaaja, tuntityöntekijä

Asta Muilu

Asta Muilu

Ohjaaja / Sairaanhoitaja

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Kaisa Reinikainen

Kaisa Reinikainen

Vastaava ohjaaja

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

Paula Kuokka

Paula Kuokka

Ohjaaja (yökkö)

Mari Salin

Mari Salin

Pienkodin johtaja

Pienkodin johtajana toimii Mari Salin. Koulutuksena Marilla on Sosionomi (AMK), diakoni, Sosionomi YAMK (perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen). Mari on myös ammatillinen opettaja.

Katja Kähkönen

Katja Kähkönen

This is placeholder text. To change this content, double-click on the element and click Change Content.

bottom of page