top of page

Mari Salin

Pienkodin johtaja

Pienkodin johtajana toimii Mari Salin. Koulutuksena Marilla on Sosionomi (AMK), diakoni, Sosionomi YAMK (perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden tukeminen). Mari on myös ammatillinen opettaja. Lisäkoulutuksena löytyy Lähiesimiestyön ammattitutkinto, Perhearviointikoulutus, kasvatustieteiden opintoja, ratkaisukeskeisiä opintoja, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto, hevosavusteisten palvelujen tuottaja, Avekki-koulutus sekä Nepsy-opintoja.


Aikaisemmalta koulutukselta Mari on myös hevosenhoitaja ja sitä osaamista pystyy myös hyödyntämään lasten ja eläinten kanssa tehtävässä työssä. Työkokemusta sosiaalialalta on kertynyt vuodesta 2008, joka koostuu nuorisokodin ohjaajan työstä, lastenkodin vastaavan ohjaajan ja johtajan työstä, perheohjauksesta sekä avopalvelut yksikön johtamisesta.

123-456-7890

Mari Salin
bottom of page